Høring af VSB- og VVM-redegørelse vedrørende Hudson Resources ansøgning om udnyttelse af Anorthosit ved Qaqortorsuaq i Midtgrønland

Projekt status Naajat (White Mountain)

 

Fase

Status

Dato

Minimum 8 ugers offentlig høring

Afsluttet

23. marts – 29. maj 2015

Udarbejdelse af hvidbøger

Afsluttet

29. maj – september 2015

Opdatering af VVM og VSB

Afsluttet

29. maj – september 2015

IBA

Afsluttet

24. september 2015

Meddelelse af udnyttelsestilladelse

Afsluttet

24. september 2015

 

Høringsmateriale:

Under efterforskningstilladelse 2002/06 (Naajat) søger Hudson Ressources Inc om tilladelse til udnyttelse af anorthosit ved Qaqortorsuaq (”White Mountain”) i Qeqqata Kommunia. Området udgør 96 km2.

Kortudsnit:


 

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

  1. Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) (grønlandsk)
  2. Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) (engelsk)
  3. Det ikke-tekniske resumé af VSB (grønlandsk)
  4. Det ikke-tekniske resumé af VSB (dansk)
  5. Det ikke-tekniske resumé af VSB (engelsk)
  6. Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) (grønlandsk)
  7. Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) (engelsk)
  8. Det ikke-tekniske resumé af VVM (grønlandsk)
  9. Det ikke-tekniske resumé af VVM (dansk)
  10. Det ikke-tekniske resumé af VVM (engelsk).

Formålet med vurderingen af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB-en) er blandt andet at vurdere projektets indflydelse på de eksisterende samfundsforhold med henblik på at give myndighederne alle de nødvendige oplysninger til fastlæggelse af betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt. Et andet formål med VSB-en er, at den skal danne grundlag for forhandlingen af en Impact Benefit Agreement (IBA) mellem Selvstyret, Qeqqata Kommunia og Hudson Resources. Hudson Resources har endvidere offentliggjort baggrundsrapporten for udarbejdelsen af ovennævnte VSB-redegørelse, der kan ses på selskabets hjemmeside: www.hudsonresources.ca  (Klik her). 

Vurderingen af virkninger på miljøet (VVM-en) har blandt andet til formål at vurdere og beskrive natur- og miljøforhold herunder mulige miljømæssige påvirkninger af det foreslåede projekt, samt i lighed med VSB-en at give myndighederne alle de nødvendige oplysninger til fastlæggelse af betingelserne for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt. Hudson Resources har endvidere offentliggjort baggrundsrapporter for udarbejdelsen af ovennævnte VVM-redegørelse. De kan ses på selskabets hjemmeside på adressen www.hudsonresources.ca (Klik her).

Offentliggørelsen af høringsmaterialet på Naalakkersuisut.gl betyder ikke, at Naalakkersuisut har endeligt godkendt høringsmaterialet. En sådan godkendelse vil først ske ved en underskrivelse af en IBA og ved en meddelelse af udnyttelsestilladelse. Høringsmaterialet er således Hudson Resources’ vurdering af de miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser af en realisering af deres projekt.

I forbindelse med høringen af VSB- og VVM-redegørelserne kan det oplyses, at Hudson Resources påbegyndte udarbejdelse af redegørelserne inden juli 2014. Redegørelserne fremlægges derfor på grundlag af de regler om borgerinddragelse og offentlig høring, som var gældende før den 1. juli 2014, hvor der er trådt nye bestemmelser i kraft om forhøring af projektbeskrivelser for VVM- og VSB-redegørelser.

Høringsmøder:

Borgermøderne vil blive afholdt på følgende steder på følgende datoer:

 

Dato

 

 

Tid

 

 

By / bygd

 

 

Sted

 

 

8.maj

 

 

Kl. 12.30 – 15.30

 

 

Kangaamiut

 

 

Forsamlingshus

 

 

8.maj

 

 

Kl. 19.00

 

 

Maniitsoq

 

 

Hotel Maniitsoq

 

 

9.maj

 

 

Kl. 11.30 – 14.30

 

 

Itilleq

 

 

Forsamlingshus

 

 

9.maj

 

 

Kl. 19.00

 

 

Kangerlussuaq

 

 

Idrætshallen

 

 

10.maj

 

 

Kl. 11.00 – 14.00

 

 

Sarfannguit

 

 

Forsamlingshus

 

 

10.maj

 

 

Kl. 19.00

 

 

Sisimiut

 

 

Råstofskolen

 

 

 

Følgende medlemmer af Naalakkersuisut vil deltage:

Naalakersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender - Vittus Qujaukitsoq

Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet - Mala Høy Kúko

samt repræsentanter fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Århus Universitet, Grønlands Naturinstitut og Hudson Ressources.

Høringsfrist: Den 29. maj 2015 kl. 16.00.

Høringssvar sendes til Råstofstyrelsen, Postboks 930, 3900 Nuuk eller mlsa@nanoq.gl

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Offentliggjort:

22 marts 12:36:00

Høringsfrist:

29 maj 16:00:00

Høringssvar sendes til:

mlsa@nanoq.gl