Forslag til inatsiartutlov om ændring af inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Vedlagt fremsendes til høring forslag til inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet som ændret ved inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012.

Forslaget indeholder en række justeringer i forhold til den gældende lovgivning med henblik at tilvejebringe en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af erhvervsuddannelsesområdet.

 

Forslaget har til formål at sikre en bedre udnyttelse af branche- og erhvervsskolernes ressourcer i forhold til undervisning og udbud af uddannelser, en smidiggørelse af bestyrelsesudpegningsproceduren, præcisering af praktikuddannelsens vigtighed og en tilpasning af reglerne vedrørende adgangen til at deltage i kurser på arbejdsmarkedet.

 

Om den nærmere baggrund for forslaget, dets formål og indhold henvises til medsendte bemærkninger til forslaget.

 

Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i hænde senest den 8. januar 2016. Bemærkninger bedes fremsendt til departementets officielle mail-adresse: ikiin@nanoq.gl, alternativt til Departementets officielle brevpostadresse:  

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Postbox 1029, 3900 Nuuk.

 

 

Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

 

Marcus Dalro

Juridisk specialkonsulent

E-mail: mada@nanoq.gl

 

 

Emne:

Uddannelse

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Offentliggjort:

04 december 15:09:00

Høringsfrist:

08 januar 17:00:00

Høringssvar sendes til:

ikiin@nanoq.gl