2015

  Høringsfrist Emne
Ramsarbekendtgørelse 05.02.16Miljø Høring vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermedDepartementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked 26.01.16Erhverv VVM Udvidelsen af Qorlortorsuaq Vandkraftværk 26.01.16Klima og energi Høring om Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked 23.01.16Erhverv Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov om kultur- og fritidsvirksomhed Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 21.01.16Uddannelse Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov om idræt og motionDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 20.01.16 Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, be-gravelse og kirkegårdeDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 12.01.16 Forslag til inatsiartutlov om ændring af inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdetDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 08.01.16Uddannelse Høring over forslag til 3 nye bekendtgørelser i medfør af konkurrencelovenDepartementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked 08.01.16Erhverv Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv.Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked 08.01.16Erhverv

Side

af 9