Forslag til Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender fremsender hermed forslag til ændring af inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012.

Beskrivelse:

Forslaget indeholder en udvidelse af lovens anvendelsesområde til at omfatte koncession til sportsfiskeri, hvorved inatsisartutlov nr. 20 af 22. november 2011 om koncession til sportsfiskeri ophæves. Der tilføjes en hjemmel til, at Naalakkersuisut efter høring af de lokale planmyndigheder via en sektorplan kan udlægge områder med særlig turismepotentiale til koncession.

Emne:

Turisme

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked

Formål:

Formålet med ændringen er at samle alle typer koncessioner i turismeerhvervet i én lov. Hensigten er en forenkling af reglerne og større gennemskuelighed for private turistoperatører. Lovforslaget vil således medføre bedre rammer for turismeerhvervet i Grønland.

Lovændringen har været fremsat på FM14, og materialet har i den forbindelse været i høring. Vi har yderligere tydeliggjort, hvilke ændringer der sker som følge af sammenlægningen af lovene.

Offentliggjort:

23 december 16:40:00

Høringsfrist:

20 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl