35 dages forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet i Sydgrønland

Projekt status Kuannersuit (Kvanefjeld)

Fase

 

 

 

 

 

Status

 

 

 

 

 

Dato

 

 

 

 

 

Anmeldelse af projektet

 

 

 

 

 

OK

 

 

 

 

 

24. August 2014

 

 

 

 

 

35 dages forhøring

 

 

 

 

 

OK

 

 

 

 

 

29. august - 6. oktober 2014

 

 

 

 

 

Minimum 8 ugers offentlig høring

 

 

 

 

 

Afventer

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

IBA aftale

 

 

 

 

 

Afventer

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Godkendelse af projektet

 

 

 

 

 

Afventer

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Høringssvar for høringsportal for 35 dages forhøring af Kuannersuiut (Kvanefjeld) projektet: se Hvidbogen i bunden af siden

 

Beskrivelse:

På forårssamlingen 2014 blev det af Inatsisartut besluttet at indføje et krav om afholdelse af en 35 dages forhøring i råstofloven. Forhøringen ligger forud for den minimum 8 ugers offentlige høringsperiode og skal derfor ses som et yderligere supplement til denne.

En forhøring har flere formål, men skal primært sikre en meningsfuld inddragelse tidligt i processen. Ved at foretage en forhøring forud for den offentlige høring, sikres det at selskaberne på et tidligt tidspunkt i projektet, får skabt kontakt til relevante interessenter og myndigheder, herunder relevante kommuner.

Processen sikrer at alternative projektforslag, idéer og afklarende spørgsmål håndteres tidligt i processen, således at overvejelser og konkrete forslag kan blive indarbejdet på et tidligt stadie i forløbet og derved indgå som reelle alternativer til det oprindelige projektforslag.

Emne:

Råstoffer

Formål:

Forhøringen er den officielle anmeldelse af et projekt, og kan derfor betragtes som en formel tilkendegivelse af, at selskabet ønsker en Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) og Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) proces/høring gennemført. Anmeldelsen sker ved at selskabet orienterer myndighederne herom, og vedlægger minimum grønlandske og danske versioner i form af et VSB og VVM udkast til et kommissorium (Terms of Reference), som er en form for udvidet projektbeskrivelse.

Projektbeskrivelserne for henholdsvis VSB og VVM sendes i offentlig forhøring på Selvstyrets høringsportal i 35 dage. Baseret på input fra forhøringen, fastlægger selskabet det endelige indhold i kommissoriet (Terms of Reference) og i de senere VSB og VVM rapporter. Indkomne høringssvar vil blive sendt til selskabet, og det er selskabets pligt at inkludere input fra høringssvar i det videre arbejde med VSB og VVM rapporterne.

Høringssvar skal, på lige fod med høringssvar i den 8 ugers offentlige høringsproces, indgå i en hvidbog, som selskabet efterfølgende udarbejder. En hvidbog er et dokument der indeholder alle høringskommentarer, svar på disse og en notits om, hvor relevante kommentarer og forslag vil blive indarbejdet i det endelige VSB materiale.

En fysisk version af høringsdokumenterne kan læses på biblioteket i Nuuk, Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik, eller kan rekvireres ved henvendelse til Råstofstyrelsen, Imaneq 1A 201 (Nuuk Center), Postbox 930, 3900 Nuuk.

Høringsfrist:

06 oktober 16:00:00

Høringssvar sendes til:

mlsa@nanoq.gl