Høring om Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov

Af Lov nr. 1251 af 18. december 2012, Lov nr. 311 af 29. marts 2014 og Lov nr. 752 af 25. juni 2014

Se høringsmateriale

Høringsskrivelse

Resume vedr. ændringsanordning

Udkast til ændringsanordning

 

Forslaget består af 4 dele:

  1. Forøgelse af den øvre grænse fra 53 kr. til 75 kr. for kommunernes betaling for udlevering af oplysninger fra CPR-registeret. Samt en efterfølgende årlig regulering af prisen efter det grønlandske forbrugerindeks opgjort af Grønlands Statistik.
  2. En bestemmelse om, hvorledes kommunerne skal håndtere CPR registrering af børn som lever i en lige deleordning mellem skilsmisseforældre. Ændringen vil bringe CPR-loven i overensstemmelse med Forældreansvarsloven. Det skal bemærkes, at Forældreansvarsloven er optaget til behandling i Inatsisartut i Efterårssamlingen 2014.
  3. Mulighed for at opnå nyt personnummer efter ansøgning ved juridisk kønsskifte uden fysisk kønsskifte.
  4. Mulighed for at opnå nyt personnummer efter ansøgning i forbindelse med Identitetstyveri.

Beskrivelse:

Forslag til ændring af lov om CPR-register

Emne:

Det sociale område

Høringstype:

Inatsisartutlov

Formål:

Ændring af lov om CPR-register

Offentliggjort:

29 september 10:30:00

Høringsfrist:

03 november 12:00:00

Høringssvar sendes til:

digitalisering@nanoq.gl