Høringer i 2013

  Høringsfrist Emne
Høring om forslag til ændring af inatsisartutlov om is og vand med henblik på eksport (is- og vandeksportloven)Departementet for Erhverv 06.01.14Erhverv Høring af forslag til inatsisartutlov om radio- og tv-virksomhedDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 06.01.14Uddannelse Inatsisartutlov nr. xx af xx 2014 om Grønlands Råd for MenneskerettighederDepartementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet 06.01.14Udenrigsanliggender Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelseDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 03.01.14Uddannelse Høring om forslag til ændring af Landstingslov om Grønlands RåstoffondDepartementet for Erhverv 03.01.14Råstoffer Høring om forslag til ændring af inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområderDepartementet for Erhverv 03.01.14Turisme Høring om forslag til ændring af Inatsisartutlov om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltningerDepartementet for Forskning og Miljø 02.01.14Indenrigsanliggender Selvstyrets bekendtgørelse om hjælp til personer med vidtgående handicapDepartementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet 27.12.13Det sociale område Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om afgivelse af fiskeri oplysningerDepartementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 10.12.13 Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om registrering af virksomheder, der erhvervsmæssigt indfører levnedsmidlerDepartementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 26.11.13

Side

af 7