Offentlig høring af miljøvurdering (EIA), vedrørende indsamling af 2D seismiske data fra det af forundersøgelsestilladelse nr. 2013/10 omfattede område, Sydvestgrønland

Offentlig høring af miljøvurdering (EIA), vedrørende indsamling af 2D seismiske data fra det af forundersøgelsestilladelse nr. 2013/10 omfattede område, Sydvestgrønland.

GX Technology Corporation har som rettighedshaver til forundersøgelsestilladelse nr. 2013/10 ansøgt om godkendelse af indsamling af 2D seismiske data i 2013 i havet ud for Syd- og Vestgrønland.

Et udkast til VVM-redegørelse for aktiviteterne har været i offentlig høring på Naalakkersuisuts høringsportal i foråret 2013. Der er indkommet høringssvar fra Arktisk Kommando, Greenpeace, Grønlands Fiskerilicens Kontrol, ICC Greenland, KANUKOKA, Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø samt DCE og Pinngortitaleriffik.

GX Technology Corporation har imidlertid den 16. juli 2013 meddelt Råstofstyrelsen, at selskabet aflyser at gennemføre de planlagte aktiviteter i år. Selskabet forventer i stedet at søge aktiviteterne gennemført i 2014.  

På baggrund af meddelelsen fra GX Technology Corporation indstilles alle planlagte godkendelsesprocedurer for selskabets indsamling af seismiske data, herunder godkendelse af selskabets VVM-redegørelse.

Beskrivelse:Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Høringsfrist:

10 maj 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl