Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat

Vedlagt til høring følger:
• Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat.
• Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri.
• Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer.

Forslagene fremsendes kun elektronisk.

Eventuelle bemærkninger skal være Skattestyrelsen i hænde senest

mandag den 6. januar 2014.

Den grønlandske version af forslag til ændring af indkomstskatteloven eftersendes snarest muligt.

Samtidig oplyses, at det ikke har været muligt at afslutte det lovtekniske arbejde vedrørende indkomstskatteloven inden forslagets udsendelse i høring.

I forslag til Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri, er satserne for afgift på makrel angivet med X’er. Det skyldes, at der pågår drøftelser med erhvervet om størrelsen af de forskellige satser.

I perioden 9. – 13. december 2013 forventes et forslag vedrørende ændring af landstingslov om forvaltning af skatter sendt i høring.

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Finanser

Offentliggjort:

09 december 15:54:00

Høringsfrist:

06 januar 23:30:00

Høringssvar sendes til:

tax@nanoq.gl