Offentlig høring af rapporten Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med udvidelsen af havnen i Nuuk

Yderligere tekniske rapporter, som ikke udgør en del af høringsmaterialet, kan findes på Departementet for Sundhed og Infrastrukturs hjemmeside www.naalakkersuisut.gl eller under dette link:

http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Sundhed-og-Infrastruktur/Infrastruktur/Havne-og-lufthavne/Borgermoede-om-havne

Bygherren vil i overensstemmelse med krav fastsat efter Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljø § 9 afholde et borgermøde. Bygherren vil annoncere tidspunkt for afholdelse i lokale medier.

Borgermøde i Katuaq

Der vil blive afholdt borgermøde torsdag den 16. januar mellem kl 19-22 i Katuaq.

Beskrivelse:

Grundet behov for merkapacitet i havnen Nuuk er det blevet besluttet at udvide den eksisterende havn i Nuuk. Dette vil medføre etablering af en containerhavn på Qeqertat. Havnen får en længde af kajen på 320 m og en vanddybde på 15 m (den eksisterende havn har en maksimal vanddybde på godt 10 m). Tilhørende anlægsopgaver, herunder alternativer til vejforbindelse til og fra havnen, er ligeledes beskrevet i VVM-redegørelsen.

Emne:

Miljø

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Departementet for Miljø og Natur foretager høring af den fremsendte VVM-redegørelse angående udvidelse af havnen i Nuuk.

Offentliggjort:

19 december 14:47:00

Høringsfrist:

20 februar 16:00:00

Høringssvar sendes til:

apn@nanoq.gl