Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez Mining Greenland A/S ansøgning om udnyttelsestilladelse for den sjældne jordart eudialyt samt mineralet feldspat ved Killavaat Alannguat (Kringlerne)

Nyt: Yderligere tekniske rapporter som ikke udgør en del af høringsmaterialet kan findes på Tanbreez Mining Greenlands hjemmeside www.tanbreez.com under dette link:

http://tanbreez.com/en/hearing-process/

Projektets beliggenhed

 

Præsentationer i høringsmøder i Sydgrønland

Høringsmøde i Qaqortoq den 17.november 2013:

Referat fra høringsmøde i Qaqortoq

 Høringsmøde i Alluitsup Paa den 18.november 2013:

Referat fra høringsmøde i Alluitsup Paa

Høringsmøde i Nanortalik den 18.november 2013:

Referat fra høringsmøde i Nanortalik

Høringsmøde i Narsaq den 19.november 2013:

 Referat fra høringsmøde i Narsaq

Beskrivelse:

Under efterforskningstilladelse 2006/04 søger Tanbreez Mining Greenland A/S om tilladelse til udnyttelse af den sjældne jordart eudialyt samt feldspat ved området Killavaat Alannguat (Kringlerne). Området udgør 18 km2.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:
• Navigational Safety Investigations
• Hydropower Plant
• Local Use Study
• Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) (dansk). Det ikke-tekniske resume af VVM er inkluderet i hovedrapport
• Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) (dansk). Det ikke-tekniske resume af VSB er inkluderet i hovedrapport. OBS, VSB er fra 17. september 2013 med rettelser


Høringsfrist: Den 6. januar 2014 kl. 16.00.

Høringssvar sendes til Råstofstyrelsen postboks 930, 3900 Nuuk eller bmp@nanoq.gl

Emne:

Råstoffer

Formål:

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, herunder Råstofstyrelsen samt Miljøstyrelsen for råstofområdet, foretager høring af den fremsendte udnyttelsesansøgning.

Offentliggjort:

04 september 20:30:00

Høringsfrist:

06 januar 16:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl