Offentlig høring om rapporterne Vurdering af Virkninger på Miljøet og Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed, som er udarbejdet i forbindelse med True North Gems’ ansøgning om udnyttelsestilladelse for rubin og safir forekomsten Aappaluttoq ved Qeqertarsuatsiaat/Fiskenæsset.

Naalakkersuisut har den 27. februar 2014 godkendt en redegørelse for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) fra True North Gems Inc. (TNG). Den endelige VVM-redegørelse kan ses på denne side.

VVM-redegørelsen gælder TNG´s rubinprojekt ved Aappaluttoq i Qeqertarsuatsiaat-området i Vestgrønland. Redegørelsen er udarbejdet for at vurdere miljøeffekterne af projektet samt for at beskrive foranstaltninger til at sikre, at rubinprojektet ikke medfører uacceptable miljøpåvirkninger.

I VVM-redegørelsen vurderes de påvirkninger, minen vil have på miljøet og naturen i området. Redegørelsen er tilpasset efter indkomne høringssvar og offentlige høringsmøder i perioden 17. juni - 12. september 2013.
Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut (GN) vurderer overordnet, at VVM-redegørelsen, efter bearbejdningen af de indkomne høringssvar, giver et fyldestgørende billede af projektets miljøpåvirkninger. DCE/GN vurderer, at effekterne af projektet vil kunne reguleres til et niveau, hvor der ikke vil være målbare effekter på bestandsniveau på dyrelivet.

Vedrørende udledning af metaller og kemikalier til søen og fjorden vurderer DCE/GN, at sådanne udledninger vil kunne reguleres til et niveau, hvor der ikke vil være væsentlige miljøeffekter af disse. Alle kemikalier skal godkendes af myndighederne før brug.

Miljøkontrollen af projektet skal være sammensat af egenkontrol og miljøledelse, som TNG løbende skal gennemføre efter godkendte planer, samt af miljøovervågning, som gennemføres af Naalakkersuisuts myndigheder. Dette skal sikre en effektiv miljøstyring og miljøbeskyttelse i projektet.

P.t. er der i forbindelse med projektet ikke fastlagt yderligere miljøstudier end de, der er inkluderet i VVM redegørelsen. Et behov for miljøstudier kan dog senere vise sig, hvis projektet viser sig at give anledning til miljømæssige problemer.

Godkendelsen af TNG´s VVM-redegørelse betyder ikke, at Naalakkersuisut har godkendt konkrete løsninger og anlæg i projektet. Dette vil først ske senere, når selskabet søger om godkendelser til opbygning, drift og nedlukning af minen.

Om ansøgningen

Arealet, der søges tilladelse til, fremgår af figur 1. True North Gems’ ansøgte område for udnyttelsestilladelse er markeret med blåt. Indekskort nederst til venstre viser områdets placering i Grønland.

Høringssvar fra Høringsportal for True North Gems Inc. rubinprojekt, udarbejdet af True North Gems Inc.: Klik her for Hvidbog

Præsentationer og referater med spørgsmål og svar fra borgermøder i Qeqertarsuatsiaat, Paamiut og Nuuk

Borgermøde 1, Qeqertarsuatsiaat den 26. august 2013:

Borgermøde 2, Paamiut den 27. august 2013:

Borgermøde 3, Nuuk den 29. august 2013:

Beskrivelse:

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:
• Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) på grønlandsk, engelsk og dansk.
• VSB ikke teknisk sammendrag på grønlandsk, engelsk og dansk.
• Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) på grønlandsk, engelsk og dansk.
• VVM Bilag på grønlandsk, engelsk og dansk

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Høringssvar til de ovennævnte ansøgningsdokumenter bedes fremsendt til Råstofstyrelsen postboks 930, 3900 Nuuk eller på e-mail på bmp@nanoq.gl senest torsdag den 12. september.
Alle er velkomne til at fremsende høringssvar.

Høringsfrist:

12 september 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl