Offentlig høring af Strategisk Miljøvurdering af mineral og olie-aktiviteter for Jameson Land i Østgrønland

Beskrivelse

DCE har udarbejdet en Strategisk Miljøvurdering (SMV) af mineral og olieaktiviteter for Jameson Land i Østgrønland. Der er tale om en SMV af aktiviteter forbundet med efterforskning, udvikling og udnyttelse af olie og mineraler på Jameson Land i Østgrønland, SMV’en dækker landmiljøet, hvorfor påvirkninger i havmiljøet ikke er omtalt i denne rapport.

 

Formål

SMV’en er udarbejdet med henblik på at understøtte beslutningsprocessen for udbud af yderligere tilladelsesområder for olie og mineralefterforskning på Jameson Land i Østgrønland.

 

Høringsfrist

Kommentarer til nedenstående SMV bedes fremsendt til Råstofdirektoratet (bmp@nanoq.gl) senest 5. februar 2013 kl. 12.00 grønlandsk tid.

 

Høringsmateriale

Rapporten er på engelsk men indeholder fyldigt resumé på grønlandsk og dansk

 

Du kan finde indkomne høringssvar her:

  • Departement for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) 07.02. 2012
  • Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN), bilag 
  • Kommuneqarfik Sermersooq 31.01.2013 
  • KANUKOKA 05.02.2013
  • Inuit Circumpolar Council – Grønland 08.02.2013
  • Greenpeace, februar 2013
  • Greenpeace, bilag
  • Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE): Kommentarer til høringssvar om strategisk miljøvurdering (SMV) af olie- og mineralaktiviteter i Jameson Land

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Høringsfrist:

05 februar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl