Høring om forslag til ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor.

De samlede høringssvar fra Departementet for Miljø og Natur, Miljøministeriet, Departementet for Sundhed, Transparency International Greenland, Kommuneqarfik Sermersooq, KANUKOKA, Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, WWF og Grønland Arbejdsgiverforening kan ses her

Beskrivelse:

Forslag til ændring af lov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor.

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Inatsisartutlov

Formål:

Der har i forbindelse med flere råstofprojekter været betydelig debat omkring borgerinddragelse og hvad god borgerinddragelse er, samt hvornår der er tale om tilstrækkelig og reel borgerinddragelse.

Med dette forslag ønsker Naalakkersuisut yderligere at fastsætte rammer i råstofloven for tidlig involvering af offentligheden samt rammer for afholdelsen af offentlig høring i forbindelse med råstofprojekter for derved at gøre det tydeligere for borgerne, hvor og hvornår de vil have mulighed for at give udtryk for deres holdning til et projekt. Det er hensigten, at vedtagelsen af dette forslag skal skabe større klarhed om høringsforløbet, og at forslaget dermed vil fremme arbejdet med og afholdelsen af høringer for de offentlige myndigheder, projektselskaberne og borgerne.

Offentliggjort:

09 december 10:04:00

Høringsfrist:

22 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl