Høring om ændring af planlov, FM 2014

Forslaget udspringer af et ønske fra kommunerne, om at kunne reservere attraktive byggefelter til store eller væsentlige bygge- eller anlægsprojekter.

Forslaget omfatter projekter, som enten kræver miljøvurdering eller nyt plangrundlag. Kommunalbestyrelsen vil få mulighed for at give en ansøger fortrinsret til et givent areal, forudsat at ansøger finansiere miljøvurdering eller nyt plangrundlag. Projektet, der skal reserveres areal til, sendes i offentlig høring i to uger, før kommunalbestyrelsen træffer beslutning. Efter den gældende planlov kan kommunalbestyrelsen kun opstille objektive kriterier ansøgere skal opfylde og dermed udelukke f.eks. ansøgere, som man vurdere ikke vil have økonomiske muligheder for at gennemføre projektet. Hvis flere ansøgere opfylder kriterierne, skal arealtildeling gives ved f.eks. lodtrækning.

Ændringsforslaget omfatter desuden en mindre ændring, der giver kommunerne hjemmel til at fjerne løsøre, der er henstillet uden arealtildeling.

I dag har kommunen alene mulighed for at idømme tvangsbøder eller at anlægge sag. Begge dele forudsætter en ejer til løsøret, hvilket ikke altid kan findes. Tvangsbøder har ingen effekt, hvis der i forvejen er omfattende gæld til det offentlige. Civilt søgsmål vil ofte være urimeligt omkostningskrævende i forhold til det ulovligt henstillede.

Emne:

Bolig

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

19 december 10:41:00

Høringsfrist:

31 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

in@nanoq.gl