Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2014 om ændring af Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Inatsisartutlov om Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

Hermed fremsendes i høring vedlagte forslag med bemærkninger til ændring af Inatsisartutlov nr. 24 af 2012-12-03 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

Departementet skal venligst anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovudkastet snarest muligt og senest den 15. januar 2014 kl. 10:00.

Bemærkninger bedes sendt til Departementet for Sundhed og Infrastruktur til abas@nanoq.gl

Formålet med lovforslaget er at flytte kompetencen fra kredsdommeren til Dommeren ved Retten i Grønland i følgende tilfælde:

Klage over afgørelser om beskikkelse af en patientrådgiver, som er optaget på fortegnelsen over patientrådgivere.

Beskikkelse af en patientrådgiver, som ikke er optaget på fortegnelsen over patientrådgivere.
Behandlingen af klager over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser.

Derudover har lovforslaget til formål at indføje frister for indbringelse af klager over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser.

Endvidere har lovforslaget til formål at fremhæve vigtigheden af, at tilføjelser til afdelingens tvangsprotokol samtidig skal tilføres patientens journal.

Endelig foreslås redaktionelle eller præciserende ændringer til enkelte bestemmelser i loven.

 

Emne:

Sundhed

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

16 december 15:19:00

Høringsfrist:

15 januar 10:00:00

Høringssvar sendes til:

abas@nanoq.gl