Forslag til Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi

Beskrivelse:

Forslaget har sin baggrund i Redegørelse om rammevilkår for realisering af storskalaerhvervsprojekter i Grønland, der blev fremlagt på forårssamlingen 2012 samt i den efterfølgende Inatsisartutbeslutning EM2012/113, som bemyndiger Naalakkersuisut til at fortsætte forhandlingerne med Alcoa Inc. ud fra nogle rammevilkår og betingelser.

Redegørelsen påpegede en række uhensigtsmæssigheder i den gældende retstilstand og indeholdt desuden en række anbefalinger til, hvordan rammevilkårene kan gøres mere attraktive for erhvervsinvesteringer i vandkraftværker, og hvordan lovgivningen på nogle områder kunne præciseres.

Med vedtagelsen af beslutningsforslaget EM2012/113 bemyndigedes Naalakkersuisut til at videreføre forhandlingerne med Alcoa Inc. ud fra nogle rammevilkår. Disse rammevilkår kræver på nogle områder ændringer af gældende lov, hvilket dette lovforslag også har til hensigt at indarbejde.

Emne:

Klima og energi

Høringstype:

Inatsisartutlov

Offentliggjort:

16 december 11:30:00

Høringsfrist:

17 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

apn@nanoq.gl; pnil@nanoq.gl