Høring om forslag til inatsisartutlov om arbejdsformidling

Beskrivelse:

Forslag til inatsisartutlov om arbejdsformidling

Emne:

Arbejdsmarked

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Erhverv

Formål:

Forslaget er i det væsentligste en gengivelse af den gældende landstingsforordning om arbejdsformidling som trådte i kraft den 1. januar 2004. Forslaget er udarbejdet, fordi der er konstateret uhensigtsmæssige begrænsninger vedrørende muligheden for at give mobilitetsfremmeydelserne i henhold til bekendtgørelsen om mobilitetsfremmeydelser, der er hjemlet den gældende landstingsforordning om arbejdsformidling. Ønsket om et bredere anvendelses område for de mobilitetsfremmende ydelser har ført til man har udvidet anvendelsesområdet ved følgende bemærkning på finansloven for 2013 ”Fra 2013 udvides ordningen, således der kan ydes tilskud til tur og returrejser for sæsonarbejdere til f.eks. fiskeindustrien og lignende. Ved sæsonflytning vil der ikke kunne ydes tilskud til flytning af indbo, eller andet udover rejseomkostninger”. Dette er sket i 2013 og 2014. Med forslaget indarbejdes den udvidelse af anvendelsesområdet som er anvendt i 2013 og godkendt til anvendelse i 2014 gennem bemærkningerne til finansloven.

Offentliggjort:

04 december 12:36:00

Høringsfrist:

06 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl