Høring om Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxxx 2014 om havne

Kære Høringsparter

Departementet for Sundhed og Infrastruktur fremsender hermed vedlagte Forslag til Inatsisartutlov samt bemærkninger til Inatsisartutlov om havne.

Baggrunden for Forslaget til Inatsisartutloven er en understøttelse af, at Grønlands Selvstyres havnenanlæg primært er for modtagelse og afskibning af gods, betjening af fiskerierhvervet samt betjening af den søværts passagertrafik.

Forslagets videre indhold regulerer også muligheden for, at koncessionsbaserede private havneselskaber og kommuner kan forestå eller deltage i anlæg, udvidelse og drift af havne.

Herudover skaber forslaget ramme for inddragelse af ekstern finansiering til anlæg, udvidelse og drift af havne med tilhørende landanlæg. Der skabes også grundlag for brugerbetaling for privat såvel som offentlig havnedrift. Privat drevne havne forudsættes i videst muligt omfang finansieret på markedsmæssige vilkår. Offentligt drevne havne vil fortsat skulle finansieres over finansloven, så spørgsmålet om eventuel brugerbetaling og niveauet herfor beror på en helhedsvurdering.

Forslaget danner også rammer for, at bestående kommunale havneanlæg videreføres efter regler fastsat af Naalakkersuisut. Det forudsættes, at Naalakkersuisut udsteder en tilladelse til de pågældendes havnes fremtidige drift med angivelse af nærmere bestemmelser for driften, takster m.v.
Frist for høringssvar er mandag den 6. januar 2014.

Nærværende Forslag til Inatsisiartutlov er endvidere lagt ud på Nanoq under høringsportalen.
Spørgsmål og høringssvar i forbindelse med nærværende høring kan sendes til Departementet for Sundhed og Infrastrukturs officielle e-mail adresse pan@nanoq.gl, eller pr. post til:

Departementet for Sundhed og Infrastruktur
Imaneq 1A, 401
Postboks 1160
3900 Nuuk  

Emne:

Infrastruktur

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Sundhed

Offentliggjort:

02 december 13:53:00

Høringsfrist:

06 januar 16:00:00

Høringssvar sendes til:

pan@nanoq.gl