Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2014 om ændring af Landstingslov om fiskeri

Ændringsforslaget vedrører regler om retten til, at drive erhvervsmæssigt kystnært fiskeri samt regler, der vedrører produktionsselskaber.

Forslaget indebærer endvidere, at der fremover skal inddrages brugerviden  i forbindelse med udarbejdelse af  den biologiske rådgivning.

Beskrivelse:

Ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Formål:

Ændringsforslaget vedrører regler om retten til, at drive erhvervsmæssigt kystnært fiskeri samt regler, der vedrører produktionsselskaber.

Offentliggjort:

06 december 12:00:00

Høringsfrist:

06 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

APNN@nanoq.gl