Høring af udkast til Selvstyrets bekendtgørelse om bortskaffelse af latrin og spildevand

Beskrivelse:

Miljøafdelingen under Departementet for Miljø og Natur sender hermed et udkast til bekendtgørelse om bortskaffelse af latrin og spildevand i høring.Bekendtgørelsen er udarbejdet med hjemmel i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012.

Projektet med en spildevandsbekendtgørelse startede med et DANCEA-støttet projekt for flere år siden. Bekendtgørelsen skal især ses som et værktøj til kommunerne, til regulering af hele spildevandsområdet.

Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet reglerne om:

- Kommunernes udarbejdelse af spildevandsplaner.
- Tilslutningspligt til spildevandsanlæg.
- Udledningstilladelser til is, terræn, salt- og ferskvand.
- Opkrævning af gebyr.
- Bortskaffelse af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke.

Bekendtgørelsen retter sig i mod hele det grønlandske samfund, fra almindelige borgere til virksomheder til kommuner.

Høringstype:

Bekendgørelse

Offentliggjort:

03 december 12:40:00

Høringsfrist:

22 januar 00:00:00

Høringssvar sendes til:

apn@nanoq.gl