Høring om forslag inatsisartutlov om arbejdsmarkedsydelse

De samlede høringssvar fra KANUKOKA, IMAK, Piareersarfik Sisimiut, Departementet for Familie og Justitsvæsen, Departement for Finanser og Indenrigsanliggender, SIK, Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq, Grønlands Arbejdsgiverforening kan ses her

Beskrivelse:

Forslag til inatsisartutlov om arbejdsmarkedsydelse.

Emne:

Arbejdsmarked

Høringstype:

Inatsisartutlov

Departement:

Departementet for Erhverv

Formål:

Forslaget er i vid udstrækning en gengivelse af den gældende landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelser, som trådte i kraft den 1. juli 2006. Forslaget er udarbejdet fordi, der er konstateret uhensigtsmæssigheder med den gældende landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelser. Forslaget fremsættes uanset at Naalakkersuisut forventer at revidere arbejdsmarkedslovgivning de kommende år, da det er fundet nødvendigt, at rette op på de uhensigtsmæssigheder, der er i den gældende lov.

Forslaget sikrer overensstemmelse i mellem bestemmelserne i selve loven og mellem den grønlandske og den danske version af loven, da der var sket en fejloversættelse i forhold til beregningen og udbetalingen af arbejdsmarkedsydelsen. Derudover gør forslaget det muligt for ledige eller hjemsendte at tage anviste kortvarige job uden at miste retten til den arbejdsmarkedsydelse, som de har optjent. Derudover præciserer forslaget også, at der for så vidt angår hjemsendt personale alene er tale om personale, der er hjemsendt. Dette har været uklart i den gældende lov, men bliver nu præciseret.

Baggrunden for forslaget er at sikre de registrerede ledige, der reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet økonomisk sikkerhed under uforskyldt ledighed. Forslaget omfatter også syge.

Offentliggjort:

05 december 11:40:00

Høringsfrist:

06 januar 12:00:00

Høringssvar sendes til:

isiin@nanoq.gl