Høringer i 2013

  Høringsfrist Emne
Offentlig høring af rapporten Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med udvidelsen af havnen i NuukDepartementet for Natur og Miljø 20.02.14Miljø Høring om ændring af planlov, FM 2014Departementet for Boliger og Infrastruktur 31.01.14Bolig Forslag til bekendtgørelse nr. x af xx.xx 2014 om beskyttelse og fangst af store hvalerDepartementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 27.01.14 Høring vedrørende forslag til inatsisartutlov om hjælp til børn og ungeDepartementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 24.01.14Det sociale område Høring om forslag til ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor.Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked 22.01.14Råstoffer Høring af udkast til Selvstyrets bekendtgørelse om bortskaffelse af latrin og spildevandDepartementet for Natur og Miljø 22.01.14 Høring over forslag til inatsisartutlov om konkurrence (konkurrenceloven)Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked 20.01.14Erhverv Evaluering af strukturreformenDepartementet for Finanser 18.01.14Indenrigsanliggender Forslag til Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energiDepartementet for Natur og Miljø 17.01.14Klima og energi Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2014 om ændring af Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrienDepartementet for Sundhed 15.01.14Sundhed

Side

af 7