Offentlig høring af miljøvurdering (EIA), vedrørende indsamling af 3D seismiske data fra det af eneretstilladelse nr. 2008/17 (Naternaq) omfattede område, Vestgrønland

P. A. Resources E&P Services Ltd. har trukket sin ansøgning om godkendelse af indsamling af 3D seismiske data i Naternaq - området tilbage. Høringen af denne sag er derfor blevet indstillet

 

Beskrivelse:

Offentlig høring af miljøvurdering (EIA), vedrørende indsamling af 3D seismiske data fra det af eneretstilladelse nr. 2008/17 (Naternaq) omfattede område, Vestgrønland

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

P. A. Resources E&P Services Ltd. har trukket sin ansøgning om godkendelse af indsamling af 3D seismiske data i Naternaq - området tilbage. Høringen af denne sag er derfor blevet indstillet

Høringsfrist:

27 april 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl