Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven)

Hermed fremsendes forslag med tilhørende bemærkninger til Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (Råstofloven)

Forslaget væsentligste ændring er adskillelse af myndighedsbehandlingen af miljøforhold på råstofområdet fra myndighedsbehandlingen af andre råstofforhold. Med forslaget etableres en råstofstyrelsen og en miljøstyrelsen for råstofområdet, der indebærer at der skabes en administrativ klageadgang for visse afgørelser.

Derudover indebærer forslaget ændringer af råstoflovens regler i kapitel 8 om småskala råstofaktiviteter.

Høringsoversigt 2012

Bemærkninger til lov om ændring af råstofloven

Lov om ændringer af råstofloven

Beskrivelse:

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven)

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Inatsisartutlov

Formål:

Forslaget væsentligste ændring er adskillelse af myndighedsbehandlingen af miljøforhold på råstofområdet fra myndighedsbehandlingen af andre råstofforhold

Høringsfrist:

03 september 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl