Offentlig høring af: Foreløbig, strategisk miljøvurdering af aktiviteter forbundet med olieefterforskning - og udvinding i den østlige del af Davis Stræde

Beskrivelse

DCE og Grønlands Naturinstitut har udarbejdet en foreløbig Strategisk Miljøvurdering (SMV). Der er tale om en SMV af aktiviteter forbundet med efterforskning, udvikling og produktion af olie og gas i den grønlandske del af Davis Strædet, nærmere bestemt farvandet mellem 62° og 67° N.

Strategisk Miljøvurdering - dansk resumé
Strategisk Miljøvurdering - engelsk resumé
Strategisk Miljøvurdering - samlet rapport dansk

Beskrivelse:

Offentlig høring af: Foreløbig, strategisk miljøvurdering af aktiviteter forbundet med olieefterforskning - og udvinding i den østlige del af Davis Stræde

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Miljøvurderingen er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Grønlands Naturinstitut for Råstofdirektoratet, med henblik på at indgå i beslutningsprocessen om at udbyde yderligere licensområder til olieefterforskning i de grønlandske offshore områder af Davis Strædet. På baggrund af eksisterende publiceret og upubliceret litteratur, inklusiv tre tidligere miljøvurderinger udarbejdet i forbindelse med de eksisterende licensblokke, beskriver denne miljøvurdering det fysiske og biologiske miljø,inklusiv beskyttede områder, truede arter, kontaminantniveauer samt udnyttelse
af de biologiske resurser. Baseret på denne beskrivelse af den nuværende situation, vurderes de potentielle konsekvenser af olieaktiviteter.

Tilvejebringelse af yderlig information vil gøre det muligt, at reducere usikkerheden på vurderinger af de potentielle konsekvenser. Såfremt der tildeles flere licensblokke, er det planlagt at initiere et undersøgelsesprogram,som skal udfylde identificerede videnshuller og understøtte den miljømæssige planlægning og regulering af olieaktiviteter. Den ny viden vil blive inkluderet i en opdateret miljøvurdering, som skal være et referencedokument for miljøarbejdet og vil erstatte denne midlertidige miljøvurdering.

Høringsfrist:

15 oktober 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl