Offentlig høring af ”Strategisk Miljøvurdering” fra Nationalt center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE) og Grønlands Naturinstitut for Råstofdirektoratet

DCE og Grønlands Naturinstitut har udarbejdet en foreløbig Strategisk Miljøvurdering (SMV). Der er tale om en SMV af aktiviteter forbundet med efterforskning, udvikling og produktion af olie og gas i den grønlandske sektor af Labradorhavet og den sydøstlige del af Davis Strædet (syd for 62° N og vest for 42° 30’ V).

Rapporten er på engelsk
Strategisk Miljøvurdering - samlet rapport
Strategisk Miljøvurdering - dansk resumé

Beskrivelse:

Offentlig høring af ”Strategisk Miljøvurdering” fra Nationalt center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE) og Grønlands Naturinstitut for Råstofdirektoratet

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Den foreløbige SMV er udarbejdet med henblik på at understøtte beslutningsprocessen for udbud af yderligere licensområder for kulbrinteefterforskning i den grønlandske del af Labradorhavet og Davis Strædet

Høringsfrist:

05 oktober 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl