2012

  Høringsfrist Emne
Offentlig høring om rapporterne Vurdering af Virkninger på Miljøet og Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed, som er udarbejdet i forbindelse med London Mining Greenland A/S’ ansøgning om udnyttelsestilladelse til et jernmineprojekt ved Nuuk 19.10.12Råstoffer Offentlig høring af: Foreløbig, strategisk miljøvurdering af aktiviteter forbundet med olieefterforskning - og udvinding i den østlige del af Davis Stræde 15.10.12Råstoffer Offentlig høring af ”Strategisk Miljøvurdering” fra Nationalt center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE) og Grønlands Naturinstitut for Råstofdirektoratet 05.10.12Råstoffer Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) 03.09.12Råstoffer Sandsugning i Nuuk-region 03.08.12Råstoffer Offentlig høring i forbindelse med ansøgning fra Betoncentralen i Nuuk om støv- og støjreducerende tiltag 18.06.12Råstoffer Offentlig høring af miljøvurdering (EMA), vedrørende indsamling af 2D seismiske data inkl. havbundsprøver fra ca. 120 lokaliteter fra de af forundersøgelsestilladelserne nr. 2009/14 og 2012/41 omfattede områder, Nordøstgrønland 15.05.12Råstoffer Offentlig høring af miljøvurdering (EMA), vedrørende indsamling af 2D seismiske data fra det af forundersøgelsestilladelse nr. 2009/13 omfattede område, Sydvestgrønland 15.05.12Råstoffer Maersk Oil Kalaallit Nunaat A/S 14.05.12Råstoffer Offentlig høring af miljøvurdering (EIA), vedrørende udførelse af kerneboringer i de øverste geologiske lag af undergrunden med udtagelse af 11 borekerner fra 7 lokaliteter i Baffin Bugt, Nordvestgrønland 14.05.12Råstoffer

Side

af 2