Offentlig høring af ansøgning om efterforskningsboringer (VVM og VSB) - 2011

Naalakkersuisut godkendte på deres møde den 8. maj 2011 ansøgning fra Capricorn Greenland, datterselskab til det skotske olieselskab Cairn Energy Plc, om op til 7 olieboringer i havet vest for Grønland for 2011. Cairn planlægger, at gennemføre 4 efterforskningsboringer indenfor rammerne af de 7 godkendte borelokaliteter. Boresæsonen slutter den 1. oktober 2011 for den nordlige region vest for Disko/Nuussuaq og den 1. december 2011 for den sydlige region vest for Nuuk.

Forinden Naalakkersuisut's godkendelse har rapporter for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed(VSB) og Vurdering af Virkning på Miljøet(VVM) været til høring i perioden 4. marts - 15. april.

Efter høringen er afsluttet og Naalakkersuisut har godkendt op til 4 efterforskningsboringer på de 7 mulige borelokaliteter, kan de endelige VSB- og VVM-rapporter findes nedenstående.  

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)/ Environmental Impact Assessment (EIA)

VVM - Atammik (ikke-teknisk referat, Dansk)
EIA - Atammik (ikke-teknisk referat, Engelsk)
EIA - Atammik (Samlet rapport, Engelsk)

VVM - Lady Franklin (ikke-teknisk referat, Dansk)
EIA - Lady Franklin (ikke-teknisk referat, Engelsk)
EIA - Lady Franklin (Samlet rapport, Engelsk)

VVM - Napariaq (ikke-teknisk referat, Dansk)
EIA - Napariaq (ikke-teknisk referat, Engelsk)
EIA - Napariaq (Samlet rapport, Engelsk)

VVM - Eqqua (ikke-teknisk referat, Dansk)
EIA - Eqqua (ikke-teknisk referat, Engelsk)
EIA - Eqqua (Samlet rapport, Engelsk)

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB)/ Social Impact Assessment (SIA)

VSB (ikke-teknisk referat, Dansk)
EIA (ikke-teknisk referat, Engelsk)
EIA-Rapport (Engelsk)

Notat fra DMU - Opfølgning på miljøundersøgelser før og efter olieefterforskningsboringerne 2010

Notat vedr. rapporter for miljøundersøgelser for og efter olieefterforkningsboringerne udført i sommeren 2010 af Capricorn 

I forbindelse med Naalakkersuisut´s godkendelse af Capricorn´s efterforskningsboringer i 2011, er der i henhold til § 15 i efterforsknings- og udnyttelsestilladelserne, udstedt nedenstående godkendelse. Visse fortrolige oplysninger i godkendelsen er ikke medtaget i dokumentet.

GODKENDELSE AF OP TIL 7 (SYV) EFTERFORSKNINGSBORINGER I HENHOLD TIL § 15 I TILLADELSERNE 2002/15, 2005/06, 2008/11 OG 2011/16

Beskrivelse:

Naalakkersuisut godkendte på deres møde den 8. maj 2011 ansøgning fra Capricorn Greenland

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Godkendelse af efterforskningsboringer i 2011

Høringsfrist:

15 april 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl