Offentliggørelse af høringssvar modtaget i forbindelse med plan for indsamling af 3D seismik data i Nordvestgrønland, under eneretstilladelse 2011/13 ("Pitu")

Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. (”Capricorn”) indgav en ansøgning om godkendelse af plan for indsamling af 3D seismisk data i Nordvestgrønland under eneretstilladelse 2011/13 (”Pitu”) i løbet af maj måned 2011. Ansøgningen indeholdt en vurdering af virkninger på miljøet, som blev bragt i offentlig i høring i perioden 18. maj – 20. juni 2011 på høringsportalen.

De grønlandske udgaver findes på den grønlandske høringsportal.

Vurderingen af virkningerne på miljøet (”VVM”) og ikke-teknisk resumé findes nedenstående links: 

Høringssvar
Der blev modtaget 10 høringssvar til VVM’en. Capricorn's kommentarer til høringssvarene, de fulde høringssvar, samt kommentarer fra Råstofstyrelsen, i de tilfælde det er relevant, kan findes på nedenstående links.

Godkendelse af plan for indsamling af 3D seismiske data i Nordvestgrønland
Råstofstyrlsen godkendte Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd’s ansøgning om indsamling af 3D seismisk data i Nordvestgrønland under eneretstilladelse nr. 2011/13, Pitu. Indsamlingen dækkede et område på 1499 km2, og foregik i tidsrummet mellem 10. september – medio oktober 2011.

Råstofstyrelsen stillede bl.a. som betingelse for godkendelsen, at der blev foretaget et studie af lydudbredelsen fra den seismiske lydkilde linken findes nedenstående

Beskrivelse:

Offentliggørelse af høringssvar modtaget i forbindelse med plan for indsamling af 3D seismik data i Nordvestgrønland, under eneretstilladelse 2011/13 ("Pitu")

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Godkendelse af ansøgning

Høringsfrist:

20 juni 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl