Offentliggørelse af høringssvar modtaget i forbindelse med plan for indsamling af 2D seismisk data i Nordøstgrønland, under forundersøgelsestilladelse nr. 2009/28 og nr. 2009/29

GX Technology Corporation (”GXT”) indgav en ansøgning om godkendelse af plan for indsamling af 2D seismisk data i farvandet udfor Nordøstgrønland under forundersøgelsestilladelserne 2009/28 og 2009/29 ultimo maj måned 2011. Ansøgningen indeholdt en vurdering af virkninger på miljøet, som blev bragt i offentlig i høring i perioden 7. juni – 5. juli 2011 på høringsportalen.

Bemærk venligst, at de grønlandske dokumenter kan findes på den grønlandske høringsportal.

Vurderingen af virkningerne på miljøet (”VVM”) og ikke-teknisk resumé findes her:

VVM, Nordvestgrønland 2D seismik, ikke teknisk resumé (dansk)
VVM, Nordvestgrønland 2D seismik, ikke teknisk resumé (engelsk)

VVM, Nordvestgrønland 2D seismik, endelig (engelsk)

Godkendelse af plan for indsamling af 2D seismiske data i Nordøstgrønland
Råstofdirektoratet godkendte GX Technology Corporation’s ansøgning om indsamling af 2D seismisk data i Nordøstgrønland under forundersøgelsestilladelserne nr. 2009/28 og 2009/29. Den ansøgte indsamling af data dækkede et område på op til 12.610 linje km, hvoraf blev indsamlet data fra 5.129 linje km, som foregik i tidsrummet mellem 22. juli og 29. september 2011. 

Råstofstyrelsens godkendelse af 2D seismik (dansk)
Råstofstyrelsens godkendelse af 2D seismik (engelsk)

Beskrivelse:

GXT indgav en ansøgning om godkendelse med plan for indsamling af 2D seismisk data i Nordøstgrønad

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Godkendelse af ansøgning for indsamling af 2D seismisk data i Nordøstgrønland

Høringsfrist:

05 juli 00:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl