Offentliggørelse af høringssvar modtaget i forbindelse med plan for indsamling af 3D seismisk data i Sydvestgrønland, under eneretstilladelse 2008/13 (”Saqqamiut”) og forundersøgelsestilladelse 2008/47Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd. (”Capricorn”) indgav en ansøgning om godkendelse af plan for indsamling af 3D seismisk data i Sydvestgrønland under eneretstilladelse 2008/13 (”Saqqamiut”) og forundersøgelsestilladelse 2008/47 i løbet af maj måned 2011. Ansøgningen indeholdt en vurdering af virkninger på miljøet, som blev bragt i offentlig i høring i perioden 30. maj – 27. juni 2011 på høringsportalen.

De grønlandske udgaver findes på en grønlandske høringsportal.

Vurderingen af virkningerne på miljøet (”VVM”) og ikke-teknisk resumé findes her:

VVM, Sydvestgrønland 3D seismisk, ikke teknisk resumé (dansk)
VVM, Sydvestgrønland 3D seismisk, ikke teknisk resumé (engelsk)

VVM, Sydvestgrønland 3D seismik, endelig (engelsk)

Godkendelse af plan for indsamling af 3D seismiske data i Sydvestgrønland
Det var DMU’s vurdering, at de pågældende seismiske undersøgelser i Sydvestgrønland ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Råstofdirektoratet godkendte Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd’s ansøgning om indsamling af 3D seismisk data i Sydgrønland under eneretstilladelse nr. 2008/13 og forundersøgelsestilladelse 2008/47. Indsamlingen dækkede et område på 1490 km2, og foregik i tidsrummet mellem primo juli – medio/ultimo august 2011.

Råstofdirektoratet stillede bl.a. som betingelse for godkendelsen, at der blev medtaget 2 biologiske observatører under indsamlingen (MMSO’er – Marine Mammal and Seabird Observers) og at der blev foretaget en visuel sondering efter havpattedyr i 60 minutter inden opstart af den seismiske lydkilde.

Råstofstyrelsens godkendelse af 3D seismik i sydvestgrønland (dansk)
Råstofstyrelsens godkendelse af 3D seismik i sydvestgrønland (engelsk) 

Beskrivelse:

Offentliggørelse af høringssvar modtaget i forbindelse med plan for indsamling af 3D seismisk data i Sydvestgrønland

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Formål:

Godkendelse af ansøgning

Høringsfrist:

27 juni 12:00:00

Høringssvar sendes til:

bmp@nanoq.gl