Vurdering af Virkning på Miljøet (EIA) vedr. udnyttelsestilladelse nr. 2003/05, Angel Mining (Gold)

Vurdering af Samfundsmæssig bæredygtighed (SIA) vedr. udnyttelsestilladelse nr. 2003/05, Angel Mining (Gold).

  • Emne: EIA Nalunaq gold mine, Angel Mining (gold) A/S
  • Høringstype: Miljøvurderinger
  • Oprettelsesdato: 07.01.2010
  • Høringsfrist: 17.02.2010
  • Status: Udløbet
  • Myndigheder: Raastofdirektoratet

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Høringsfrist:

17 februar 12:00:00