Vurdering af Virkning på Miljøet (EIA) vedr. udnyttelsestilladelse nr. 2003/05, Angel Mining (Gold)

Beskrivelse:

Emne:

Råstoffer

Høringstype:

Miljøvurdering

Høringsfrist:

01 november 12:00:00