Arkiv over høringer

  Høringsfrist Emne
Høring af VSB- og VVM-redegørelse for sjældne jordartsprojektet ved Kuannersuit (Kvanefjeldet) 13.09.21Råstoffer Offentlig høring af redegørelse for Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT), vedrørende geofysisk undersøgelse under forundersøgelsestilladelse nr. 2019/69 i et havområde ud for Vestgrønland. 03.09.21Råstoffer Høring af forslag til: udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringslove til lov om luftfart 27.08.21Infrastruktur Høring over udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af lov om fonde og visse foreninger (fondsloven)Departement for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima 18.08.21 Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om registrerede socialøkonomiske virksomhederDepartement for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima 18.08.21 Høring af forslag til Inatsisartutlov om forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uranDepartementet for Råstoffer 02.08.21Råstoffer Høring over udkast til anordninger for selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde 29.07.21Erhverv Høring vedrørende forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om ÆldretalsmandDepartement for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked 22.07.21Det sociale område Beslutningsforslag til høring 07.07.21Digitalisering Forslag til fangstperioder og -kvoter for Betalingsjagt på Rensdyr og Moskusokser - Sommer 2021 til og med Vinter 2024Departementet for Fiskeri og Fangst 02.07.21Fangst

Side

af 67