Arkiv over høringer

  Høringsfrist Emne
Høring af Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale områdeDepartementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 23.04.19 Høring om Cirkulæreskrivelse om standardudrykning og mandskabsnormeringDepartementet for Natur og Miljø 22.03.19 Børn og unge med rusmiddel- og spilproblemer 20.03.19Sundhed Høring af forslag til bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold og forslag til bekendtgørelse om tilskud til efterskoleophold i DanmarkDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 12.03.19Uddannelse og Forskning Høring af anordninger om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomhederDepartementet for Erhverv, Energi og Forskning 10.03.19Erhverv Høring af anordninger om ikrafttræden for Grønland af lov om garantiformue for indskydere og investorerDepartementet for Erhverv, Energi og Forskning 10.03.19Erhverv Høring af ”Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om salg og udførsel af mineraler”Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked 04.03.19Råstoffer Høring af forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførslerDepartementet for Erhverv, Energi og Forskning 28.02.19Erhverv Høring af udkast til bekendtgørelse om finanslovens opbygning og den administrative finanslovsproces 21.02.19 Høring i forbindelse med forslag til Selvstyrets bekendtgoerelse nr. xx af xx 2019 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandetDepartementet for Finanser 20.02.19

Side

af 49