Arkiv over høringer

  Høringsfrist Emne
Strateginotat for miljøregulering af råstofaktiviteter 2019-2023Departementet for Natur og Miljø 19.08.19Råstoffer Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxx 2019 om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanterDepartementet for Råstoffer og Arbejdsmarked 09.08.19 Høring af udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dansk indfødsret med tilhørende resuméDepartementet for Råstoffer og Arbejdsmarked 28.07.19 Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx.2019 om ændring af Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskatDepartementet for Finanser 24.07.19 Høring vedrørende forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap.Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 01.07.19Det sociale område Høring vedrørende forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap.Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 01.07.19Det sociale område Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af landstingsforordning om energiforsyningDepartementet for Erhverv, Energi og Forskning 27.06.19 Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser - Sommer og Efterår 2019Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 24.06.19Fangst Høring om forslag til Inatsisartutlov om registrerede socialøkonomiske virksomheder 17.06.19Det sociale område Vedrørende: Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om anmodning om begravelse eller ligbrænding samt opbevaring, deling og spredning af askeDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 14.06.19

Side

af 52