Arkiv over høringer

  Høringsfrist Emne
Høring af forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om plejefamilierDepartementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 20.09.19Det sociale område Høring om Bekendtgørelse om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikkeDepartementet for Natur og Miljø 11.09.19Miljø Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om valg af biskopDepartementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 03.09.19 Offentlig høring: Oliestrategi for 2019 – 2023 31.08.19Erhverv Strateginotat for miljøregulering af råstofaktiviteter 2019-2023Departementet for Natur og Miljø 19.08.19Råstoffer Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxx 2019 om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanterDepartementet for Råstoffer og Arbejdsmarked 09.08.19 Høring af udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dansk indfødsret med tilhørende resuméDepartementet for Råstoffer og Arbejdsmarked 28.07.19 Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx.2019 om ændring af Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskatDepartementet for Finanser 24.07.19 Høring vedrørende forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap.Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 01.07.19Det sociale område Høring vedrørende forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap.Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 01.07.19Det sociale område

Side

af 53