Arkiv over høringer

  Høringsfrist Emne
Høring vedr. forslag til Forvaltningsplan for isbjørn i GrønlandDepartementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 11.09.18 Høring af 2 forslag til ændring af afgifter på køretøjerDepartementet for Finanser 10.08.18Afgifter Høringsskrivelse vedr. revideret lovforslag - Land-for land rapport og krav til TP dokumentation 10.08.18 Forslag til: Inatsisartutlov om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter 03.08.18Arbejdsmarked Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om udstedelse af NemID 03.08.18Digitalisering Høring vedr. Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres tilslutning til Nordisk overenskomst om adgang til videregående uddannelse 03.08.18 Offentlig høring af redegørelse for Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT), vedrørende videnskabeligt forskningstogt med indsamling af 2D seismiske data i et område i Nordøstgrønland mellem 5. august og 3. september 2018 23.07.18Råstoffer Forslag til etablering af vandspærrezone ved en ny drikkevands-sø i AttuDepartementet for Natur, Miljø og Forskning 19.07.18 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner” til høring.Departementet for Erhverv og Energi 18.07.18Erhverv Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat 17.07.18

Side

af 46