Aktuelle høringer

  Høringsfrist Emne
VVM-redegørelsen (Vurdering og Virkninger på Miljøet) for anlægsprojektet ’Vej fra Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq’Departementet for Natur og Miljø 11.03.20Miljø Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om kommunernes og Selvstyrets regnskaberDepartementet for Finanser 27.02.20 Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2020 om affaldDepartementet for Natur og Miljø 18.02.20Miljø Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig, at lov om Center for Cybersikkerhed sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning. 12.02.20Digitalisering Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.Departementet for Finanser 12.02.20Digitalisering Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordninger om ikrafttræden for Grønland af Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love, samt Lov om ændring af retsplejeloven, Bruxelles I-loven og forskellige andre love Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked 10.02.20 Høring af forslag til Inatsisartutlov om offentlige betalinger m.v.Departementet for Finanser 10.02.20Digitalisering Forslag til kongelig anordning om ikrafttræden af regler om skibsregistrering for Grønland Departementet for Boliger og Infrastruktur 05.02.20Infrastruktur Høring af forslag til Landstingslov om hold og beskyttelse af grønlandske slædehundeDepartementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 03.02.20 Inuuneritta IIIDepartementet for Sundhed 31.01.20Sundhed

Side

af 2