Gå til sidens indhold

Departement for Børn, Unge og Familier

Om departementet

Departementet betjener Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier.

Departementet består af Afdelingen for Politik og Administration, Afdelingen for Strategi og Udvikling, Juridisk afdeling.

Departementet varetager de departementale opgaver vedrørende Børnerettighedsinstitutionen, Handicaptalsmanden og Grønlands Råd for Menneskerettigheder, som er politisk uafhængige institutioner.

Socialstyrelsen hører under Departementet for Børn, Unge og Familier.

 • Arbejdsområde

  Redegørelser, strategier og forebyggelses- samt behandlingsindsatser vedrørende børn, unge, familier og personer med handicap.

  Sagsområder: Førskole, Udsatte børn og unge, Familier og børn, Forebyggelse, Socialområdet for børn og unge, Børnetalsmand og børneråd, Handicap, Handicaptalsmand, Menneskerettigheder.

  Familieret: Juridisk faderløse, Adoption, Børns retsstilling, Arvelov, Dødsboskiftelov, Ægtefælleskiftelov, Ægteskabets retsvirkning, Ægteskabs indgåelse og opløsning, Registreret partnerskab, Forældreansvar, Haagerbørnebeskyttelseskonventionen, Forældremyndighedsafgørelse.

  Sociallovgivningen: Landstingsforordning om tværfagligt samarbejde i sociale sager, Landstingsforordning om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser, Landstingsforordning om Socialvæsenets styrelse og organisation. Magtanvendelse, Lov om støtte til børn, Lov om støtte til personer med handicap, Lov om institutioner med særlige formål, inkl. bekendtgørelse om krisecentre, Lov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, Bekendtgørelse om Personer anbragt i Danmark af grønlandske sociale myndigheder og personer anbragt i Grønland af danske sociale myndigheder.

  Konventioner: FN' s konvention om Barnets Rettigheder og FN’s konvention om Personer med Handicap. Begge omfatter deltagelse i staten Danmarks afrapportering og eksamination hos FNs Børnekomite samt FNs Handicapkomite.

  Menneskerettigheder - Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

 • Organisationsdiagram for departementet

Aqqaluaq B. Egede

Aqqaluaq B Egede

Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Departementschef

Heidi Lindholm

Kontakt

Imaneq 4
Postboks 260
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?