Abonnement

Interessegrupper:
Formandens Departement


Departementet for Natur og Miljø

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og JustitsvæsenDepartement for Erhverv Arbejdsmarked Handel og Energi
Departement for Fiskeri, Fangst og LandbrugFinansdepartementet

Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
Departement for Sundhed

Departementet for Selvstændighed Udenrigsanliggender og Landbrug
Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger


Departementet for Råstoffer
Udenrigsdirektoratet
Landslægeembedet
Kundgørelser
Høringer