Det anbefales at beboerne og virksomhederne opretholder kogeanbefalingen fa 8. September

Kogepåbud

Til beboerne/virksomhederne ved Nuukullak, Jagtvej, Kujallerpaat, Aqqusinersuaq 3900 Nuuk

Det anbefales at beboerne og virksomhederne opretholder kogeanbefalingen/kogepåbuddet fra d. 8. September 2017

Der er ved vandprøven fundet coliformebakterier, som er udtryk for forurening med bakterier som lever i pattedyrs tarme. Disse bakterier kan være en mulig kilde til sygdom hos mennesker. Hvis vandet koges er der ikke risiko for sygdom. Det anbefales derfor at kogeanbefalingen opretholdes til vandprøverne viser tilfredsstillende resultater.

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til Departementet for Natur og Miljø. Tlf.nr. 345000