Forsinkelsen af søkort

Naalakkersuisut ønsker at sikre en troværdig, revideret tidsplan og den bedst mulige fremdrift i søkortprojektet

Søkortene skulle oprindeligt være færdige i 2018. Dvs. at ved udgangen af 2018 skulle der ligge nye, opdaterede og digitaliserede søkort for den sydvestlige del af Grønland, hvor hovedparten af al skibstrafik i Grønland foregår. De nye søkort skal erstatte de søkort, der ellers har været anvendt i mange år og som fortsat planlægges anvendt for den øvrige del af kysten og havområdet ved Grønland. Den præcise status i ”søkortprojektet” kan ses på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Ved udgangen af 2016 er der ud­arbejdet forslag til kortrammer for alle de kommende søkort i Sydvestgrønland, som indgår i aftalen men som endnu ikke er produceret, og der er lagt en plan for, i hvilken rækkefølge de resterende kort skal produceres. Geodatastyrelsen oplyser, at man regner med at have opbygget en ny stab af fagpersoner i 2020, hvorefter de kan øge tempoet på produktionen af søkort. Geodatastyrelsen har ikke sat nogen dato på, hvornår de regner med at være færdige.

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Erik Jensen udtaler:

”Det er meget ærgerligt, at opgaven ikke bliver løst i henhold til den aftale, der blev indgået i 2009. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende med en sådan forsinkelse. Derfor ser jeg frem til, at jeg skal mødes med Energi-, Klima og Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt senere i denne måned, hvor søkortprojektet bliver et af de vigtige emner, vi skal drøfte, sammen med andre emner, som har betydning for sejladssikkerheden ved Grønland. Jeg ser frem til, at ministeren redegør for de muligheder, man har for at færdiggøre søkortprojektet med mindst mulig forsinkelse.

Jeg forventer derudover, at den danske minister og jeg får lejlighed til at drøfte, hvordan man på anden vis kan gøre en særlig indsats for sejladssikkerheden i Grønland, mens vi venter på de nye søkort.

Ved tidligere møder på politisk niveau har regeringen oplyst, at forsinkelsen i søkortprojektet skyldes, at meget få medarbejdere i Geodatastyrelsen er flyttet med styrelsen, efter at regeringen besluttede at flytte styrelsen fra hovedstadsområdet til Aalborg. På dét område kunne jeg godt have ønsket, at regeringen havde sikret en uafbrudt fremdrift i produktionen af de nye grønlandske søkort, når man kunne forudse de overgangsproblemer, der følger med en sådan udflytning af arbejdspladser.

I stedet må vi nu erkende, at projektet vil blive forsinket i flere år. For Naalakkersuisut handler det derfor om at sikre en troværdig, revideret tidsplan og den bedst mulige fremdrift i søkortprojektet, sammen med øvrige tiltag, som kan fremme sejladssikkerheden ved Grønlands kyster. Det håber jeg, vi kan indgå en aftale om, når jeg senere på måneden får besøg her i Grønland af ministeren.”

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, bedes henvendelse herom sendt til afdelingschef Embla Kristjánsdóttir – emki@nanoq.gl.