Oprustede til håndteringen af vanskelige børnesager

Fagligt oprustede socialrådgivere til håndteringen af vanskelige børnesager

18 socialrådgivere er netop uddannet fra en ny efteruddannelse i håndtering af komplicerede børnesager. Med vigtige juridiske, psykologiske og socialfaglige kompetencer, kan socialrådgiverne bidrage med en styrket indsats for udsatte børn og familier.

”Vi står overfor store udfordringer på det sociale område. Udfordringer der kræver socialrådgivere med specialiseret faglig viden. Samtidig skal socialrådgiverne kunne håndtere de massive menneskelige udfordringer, de dagligt møder i deres arbejde”, udtaler Nalaakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sara Olsvig.

De fagligt opkvalificerede socialrådgivere har fået et solidt teoretisk fundament med viden om bl.a. omsorgssvigt, traumer og tidlige skader. Den teoretiske viden har de afprøvet igennem træning. Socialrådgivernes hverdag med daglig kontakt til børn og familier i krise, kan være en hård belastning. Derfor har et vigtigt element i efteruddannelsen været egenterapi og supervision. Socialrådgiverne er derfor klædt særdeles godt på til at håndtere udfordringer i forbindelse med vanskelige børnesager.

Nalaakkersuisoq Sara Olsvig er meget tilfreds med efteruddannelsen af socialrådgivere: ”Det er altafgørende, at der fortsat er et skarpt fokus på at styrke indsatsen for børn og familier. Efteruddannelsen af socialrådgivere er et vigtigt skridt på vejen mod at skabe bedre vilkår for udsatte børn og familier. De får herved styrkede forudsætninger for at skabe en positiv fremtid”.

Den treårige efteruddannelse udbydes i et samarbejde mellem Departement for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen og cand.psych.aut., supervisor & specialist i psykoterapi Conni Gregersen.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: Ministersekretær Nina Jul Larsen, Mobil +299 53 93 71, mail: nina@nanoq.gl