Ligestilling handler også om plads til mangfoldighed og om ligebehandling

Lørdag den 20. maj er det Grønlands Ligestillingsdag. 

I anledning af ligestillingsdagen inviterer Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig til et åbent arrangement om ligebehandling, som finder sted på dagen, i Nuuk Center. 

”Ligestilling handler ikke kun om ligestilling mellem kvinder og mænd, men også om ligebehandling, både mellem enkeltindivider og grupper i samfundet. Her handler det om gensidig respekt og plads til mangfoldighed”, siger Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig.

Årets tema er ligebehandling i samfundet

Temaet for årets ligestillingsdag er ligebehandling. Alle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet – uanset køn, race, etnisk oprindelse, sprog, religion, tro, handicap, løn, alder, seksuel orientering mv.

En lang række foreninger og organisationer er blevet inviteret til at deltage i arrangementet og have stande og fortælle om, hvordan de arbejder for ligebehandling i samfundet. 

”Det er vigtigt, at vi sætter fokus på ligebehandling i samfundet. Vi skal respektere hinanden og anerkende, at vi er forskellige. Jeg er derfor glad for, at der er så stor interesse for at deltage i vores arrangement om ligebehandling”, siger Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig og afslutter, “Vi ser gentagne gange at sprogdebatten fylder meget i vores samfund. Til arrangementet har vi lavet plakater og badges, der sætter fokus på sprog og på positivt at opfordre til sproglæring i stedet for at nedgøre hinanden om sprog”.

Dette års arrangement holdes i Nuuk, men Departementer planlægger at brede Ligestillingsarrangementerne ud til flere steder i landet i de kommende år.

Følgende foreninger og organisationer deltager bl.a.:

Sorlak, MIO, Nakuusa, LGBT, S.I.K., KTK, KNIPK, Nusuka, Inooqat, Ligestillingsrådet, IKIU, Ældreforeningen, Foreningen Grønlandske Børn, Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Arrangementet starter kl 11:00 med velkomsttale af Sara Olsvig og slutter kl. 14:00.

Undervejs er der taler, projektet ”Blackout” vil optræde, konkurrence mv.

Alle er velkommen til at deltage.

For yderligere oplysninger kan man kontakte ministersekretær Nina Jul Larsen, telefon 53 93 71.