Første uddeling af Kulturmidler i 2017

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen, har i forbindelse med første ansøgningsrunde i 2017 uddelt tilskud på i alt 3.950.373 kr. til 37 forskellige projekter. Midlerne er fordelt på følgende 4 puljer.

Kulturmiddelpuljen
Der blev givet tilskud på 1.069.008 kr. til 14 forskellige projekter fra Kulturmiddelpuljen, der blandt andet dækker over kunstudstillinger og teaterforestillinger. Midlerne kan søges af enkeltpersoner, organisationer mv. og tildeles fortrinsvis professionelle skabende og udøvende kunstneres aktiviteter og projekter, og andre projekter med et højt kunstnerisk niveau.

Filmvirksomhedspuljen
Der er fra Filmvirksomhedspuljen givet tilskud til 9 filmprojekter på i alt 1.587.793 kr. Der kan til Filmvirksomhedspuljen ansøges om tilskud til grønlandske filmprojekter, fortrinsvis inden for fiktion og dokumentar.

Grønlandske bøger
Der er uddelt midler til 5 grønlandske bogudgivelser på i alt 479.571,00 kr.

Kulturelle arbejdslegater
Derudover er der tildelt månedlige arbejdslegater på 22.000 kr. fordelt på 9 kunstnerisk udøvere.

Listen over projekter, der har modtaget støtte kan findes her

Næste ansøgningsfrist er 1. maj 2017. Der kan indhentes yderligere oplysninger om Grønlands Selvstyres Kulturmidler på www.sullissivik.gl

For yderligere oplysninger, kontakt Ministersekretær Rosa Thorsen, rosat@nanoq.gl, +299 34 57 02