Søkort og den maritime nød-, il- og sikkerhedsradio

Møde mellem Naalakkersuisoq Múte B. Egede og den danske Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger har den 8. april 2017 afholdt møde med den danske Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Under dette møde fik Naalakkersuisoq og den danske minister mulighed for at gennemgå en række sager. Fælles for disse sager er, at de er fokuseret på Naalakkersuisuts ønske om at fremme sejladssikkerheden i Grønland. Således blev der på politisk niveau gjort status på samarbejdsaftalen om produktion af søkort over grønlandske farvande. Derudover blev planerne for den maritime nød- il- og sikkerhedsradio drøftet.

Naalakkersuisoq Múte B. Egede kunne efter mødet konstatere: ”Jeg er tilfreds med at den danske minister deler Naalakkersuisuts ønske om at fremme sejladssikkerhed i Grønland mest muligt, herunder ved at prioritere samarbejdet om søkortlægning af Grønlandske farvande. Jeg må anerkende, at den gældende samarbejdsaftale og den aftalte tidsplan er udfordret. Jeg kan på den baggrund konstatere, at vi må forvente nogen grad af forsinkelse på de aftalte leverancer af søkort. Jeg har dog efter mødet tillid til, at der fra dansk side vil blive gjort mest muligt for at sikre, at produktionen af søkort forsinkes så lidt som muligt.

Jeg kunne derudover konstatere, at den danske minister er opmærksom på, at der omkring den maritime nød- il- og sikkerhedsradio udestår et udredningsarbejde i forhold til at få afdækket, hvordan tjenesten fremtidigt kan og skal organiseres, hvilke tekniske løsninger der kan forbedre tjenesten og ikke mindst hvordan VHF-dækningen kan forbedres. 

Det er af højeste vigtighed at sejladssikkerheden for alle sejlere prioriteres. Ikke mindst er det vigtigt at forholdene for vores vigtigste erhverv fiskeriet er så sikre som muligt. Jeg fik derfor lejlighed for at præcisere overfor den danske minister, at jeg har en klar forventning om ambitionen for den fremtidige maritime nød- il- og sikkerhedsradio i Grønland sættes højt. Jeg udtrykte min forventning om at der under det igangværende arbejde fokuseres yderligere på at sikre, at den anvendte teknologi bringes op på et tidssvarende niveau. Jeg forventer derudover, at de tekniske løsninger der vælges, vil forbedre den generelle VHF-dækning af de grønlandske farvande.

Søkortproduktion og maritim nød- il- og sikkerhedsradio udgør to store og udfordrende områder. Jeg sætter pris på at områderne er prioriteret fra danske side, og at der pågår god dialog om det videre forløb mellem mit departement og det danske ministerium. 

Jeg oplevede en konstruktiv og positiv tilgang til udfordringerne, og jeg er sikker på at det kommende forløb vil være tilfredsstillende for begge parter. 

Jeg takker Energi- Forsynings- og Klimaministeren og hans folk for et godt møde.”

Yderligere spørgsmål i forhold til denne pressemeddelelse kan rettes til ministersekretær Jane Petersen Lantz på telefonnr. 597909.