Den ekstraordinære indsats i Tasiilaq fortsætter i 2017

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, udnævnte 2016 til at være ”børnenes år”, og der blev i den forbindelse igangsat en række initiativer i Tasiilaq i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq. Naalakkersuisut har nu besluttet, at aktiviteterne skal videreføres i 2017.

”Det er en af Naalakkersuisuts vigtigste ansvarsopgaver at sørge for, at alle vores borgere, uanset hvor i landet de bor, har en tilværelse, der er så tryg som muligt”, udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen, der er udpeget som koordinator for den fortsatte indsats, og fortsætter:

”Desværre har Tasiilaq gennem årene været ramt af mange frygtelige tragedier, og der er derfor behov for en ekstra indsats, der kan hjælpe borgerne her og nu. Men der er også behov for, at vi ser på, hvad vi på længere sigt kan gøre for at sikre en tryg hverdag.”
Blandt de tiltag, der er igangsat, er forældrekurser, misbrugsbehandling, etablering af et krisecenter og et rejsehold til behandling af voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Der er desuden ydet tilskud til kommunale aktiviteter, herunder særlige projekter og kurser, der beskæftiger sig med udsatte børn og forældre.
Arbejdet med at undersøge, hvilke muligheder der er for at skrue yderligere op for indsatsen i Tasiilaq går nu i gang i tæt samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq, og der vil være særligt fokus på at give den regionale udvikling et skub på tværs af uddannelses-, kultur-, erhvervs- og socialområdet.

Man vil blandt andet undersøge mulighederne for at etablere en relevant regional undervisningsinstitution i Tasiilaq. Derudover er der planer om opstart af en mandegruppe og nye opkvalificeringsmuligheder for de lokalt ansatte, der arbejder med udsatte grupper.

Indsatsen vil også omfatte et kulturelt projekt i form at en teaterforestilling med fokus på selvmordsforebyggelse, og der vil også være fokus på særlige indsatser for erhvervsudvikling, beskæftigelse og opkvalificering i Tasiilaq.

For yderlige oplysninger, kontakt, Ministersekretær Rosa Thorsen, rosat@nanoq.gl, +299 34 57 02