Praktikant

PRAKTIKOPSLAG TIL GRØNLANDS REPRÆSENTATION I WASHINGTON, D.C.

Grønlands Repræsentation i Washington søger en studerende til en praktikantstilling


 

 

 

Praktiksted

Grønlands Repræsentation i Washington D.C.

Praktikperiode

 

1. februar - 31. juli 2018. Ugentlig arbejdstid 37 timer.

Placering på repræsentationen

 

Grønlands Repræsentation i Washington, D.C. blev oprettet i 2014 og er placeret i samme bygning som den danske ambassade. Repræsentationen består på nuværende tidspunkt af en udsendt Repræsentationschef og en udsendt ambassadesekretær. I løbet af 2017 vil personalet forøges med en lokalansat sekretær og en praktikant.

Praktikanten placeres på repræsentationen og bistår kontoret med informationssøgning og – bearbejdelse, mails, nyhedsbreve, ledsager til møder med samarbejdspartnere, udarbejder notater- og indberetninger, hjemmesideopdatering og forefaldende samt praktiske opgaver.

Sagsområder, du vil kunne træffe bekendtskab med under praktikopholdet

 

Grønlands Repræsentation i Washington, D.C. arbejder for at styrke de bilaterale relationer mellem Grønland og USA på en række områder: Politisk, økonomisk, handelsmæssigt, på uddannelsesområdet, forskningsmæssigt og kulturelt. Repræsentationschefen er endvidere akkrediteret Canada. Repræsentationen arbejder derfor også for at styrke de grønlandsk-canadiske relationer på en række områder.   

Den arktiske dagsorden har i USA i de seneste år gennemgået en stigende interesse. Mens repræsentationen i Bruxelles varetager Grønlands aftaleforhold med EU, foreligger der ikke aftaleforhold med USA eller Canada, hvorfor repræsentation i Washingtons primære opgave på nuværende tidspunkt er, at synliggøre Grønland og de muligheder for samarbejde der eksisterer overfor USA og Canada, således at nordamerikanske politiske, kommercielle, økonomiske, kulturelle og forskningsmæssige interesser kn udmøntes til gavn for Grønland. En del af opholdet vil også være fokuseret på den amerikanske politiske proces og USA’s arktiske politik.

Praktikanten forventes at deltage i dette arbejde sammen med vejlederen, herunder deltagelse i arrangementer og møder sammen med repræsentationens øvrige ansatte for notatskrivning og efterfølgende indberetninger til Udenrigsdirektoratet. Herudover er det en del af arbejdsopgaverne at indsamle og bearbejde informationer fra diverse rapporter, medier, internettet med henblik på skrivning af repræsentationens nyhedsbrev, som praktikanten vil stå for at starte.

Endelig varetager repræsentationen en række andre forhold, herunder at formidle information om grønlandske forhold i Nordamerika; bistå besøgsgrupper fra Grønland såsom virksomheder og institutioner med ønske om at etablere programsamarbejde mv. Repræsentationen yder desuden service til Naalakkersuisut, Inatsisartut og centraladministrationen gennem varetagelse af de opgaver, som måtte være mest hensigtsmæssige at løse i eller fra Washington.

 

Sigtet med praktikopholdet

 

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Inden praktikopholdet bør du aftale med din uddannelsesinstitution, om du kan godskrive points under ECTS eller evt. opnå en anden form for studierelevant anerkendelse for praktikopholdet.

Forventninger til praktikanten

Overbygningsstuderende i et samfundsvidenskabeligt fag fx cand. jur., cand.scient.pol, cand.oecon, cand.polit., cand.merc.jur el. bachelor.

 -          Have indblik - og interessere i Grønlands udenrigspolitiske relationer.

-          Have gode formuleringsevner mundtligt såvel som skriftligt på grønlandsk, dansk og engelsk.

-          Have gå-på-mod, være selvstændig og initiativrig.

-          Være åben, samarbejdsorienteret og villig til at lære.

-          MS Office pakken på brugerniveau er et krav og kendskab til redigering af hjemmesider og brug af sociale medier er en fordel.

Praktikvilkår

 

 

For at komme i betragtning til en praktikplads, skal du være tilmeldt et studium ved en højere læreanstalt under praktikopholdet.

Praktikopholdet er ulønnet, men du vil som praktikant modtage refusion af lokale udgifter (fx husleje) på op til 3.500 kr. pr. måned til delvis dækning af leveomkostningerne.

Tiltrædelse kan først ske, når Udenrigsministeriets sikkerhedsgodkendelse af praktikanten foreligger.

Praktikanten er i princippet selv ansvarlig for anskaffelse af værelse/lejlighed. Repræsentationen kan dog være behjælpelig med kontakter, telefonnumre osv.

Ansøgningsfrist

16. oktober 2017.

Ansøgning sendes til

 

Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser mærkes ”Praktikantansøgning” og sendes pr. mail til rejl@nanoq.gl. Ansøgningen med tilhørende dokumentation bedes indskannes i ét PDF dokument.

Yderligere oplysninger

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Ambassadesekretær Rebecca Lynge, Tlf. + 1 202 797 5392, rejl@nanoq.gl

Se også http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Groenlands-repraesentation-Washington

Underretning af ansøgere om endelig udvælgelse påregnes at ske i slutningen af oktober 2017.