Mødelokaler

Vi har tre mødelokaler, der kan lånes efter først-til-mølle princippet. Der er i perioder stor efterspørgsel efter lokaler, så det anbefales at være i god tid med booking.

Grønlands Repræsentations mødelokale 301 

Lokale 311: Grønlandit

Lokalet rummer plads til ca. 16 personer og er udstyret med whiteboard, projektor, lærred, mødetelefon. PC kan lånes. Der er desuden videokonferenceudstyr til rådighed. 


Lokale 350: Nuummit

Lokalet rummer plads til ca. 20 personer og er udstyret med whiteboard, projektor, lærred, mødetelefon. PC kan lånes.

Lokale 209: 

Lokalet er midlertidigt indrettet til møder. Der er plads til 8 - 10 personer, og lokalet er udstyret med skærm til powerpoint præsentation. PC kan lånes.

Vi fakturerer lånerne for serviceydelser knyttet til mødevirksomheden, f.eks. kaffe, frugt, frokost og lignende. Småmøder, der beløber sig til under 200,- kr. faktureres dog ikke.

Lokaler lånes ved at udfylde denne blanket og maile den til booking@ghsdk.dk. Bemærk! Lokalet er ikke booket, før bekræftelse på booking er modtaget.