Forskningsrådet

Inatsisartutlov nr. 5 af 29. november 2013 om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler danner lovgrundlag for Grønlands Forskningsråd. Rådet er et nationalt og uafhængigt forvaltningsorgan, der ikke er underlagt instruktionsbeføjelser fra Naalakkersuisut.

Forskningsrådet dækker samtlige forskningsområder og skal have en sammensætning, så naturvidenskab, sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og teknologi alle er repræsenteret. De 8 medlemmer, der udpeges for 3 år ad gangen, afholder mindst 2 møder om året. Forskningsrådet fastsætter selv sin forretningsorden, som derefter godkendes af Naalakkersuisut.

Naalakkersuisut udpeger rådets formand og øvrige medlemmer i deres personlige egenskab, hvilket betyder, at de enkelte medlemmer udnævnes i kraft af en samlet vurdering af deres faglige kompetencer og erfaring. Sekretariatsfunktionen varetages i samarbejde med Naalakkersuisut og Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.

Hjemmeside: www.forskningsraadet.gl

Medlemmer

Formand:         
Gitte Trónheim, PhD, Lektor, Grønlands Universitet

Næstformand:
Dorthe Petersen, Civilingeniør, Grønlands Forundersøgelser

Medlemmer:  
Ole Geertz-Hansen, PhD, Grønlands Naturinstitut
Gert Mulvad, Distriktslæge, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab
Ellen Lerch Høj Arnskjold, Konsulent, Grønlands Arbejdsgiverforening
Pauline Knudsen, Arkæologisk og kulturhistorisk konsulent, Selvstændig
Morten Meldgaard
,  PhD, Grønlands Universitet, Naturhistorisk Museum
Anne Merrild Hansen
, PhD, Grønlands Universitet, Aalborg Universitet