Rådgivningsfunktionen

KVUG skal:

  • være den centrale høringspartner for det øvrige rådgivende systems målsætninger indenfor polarforskningen
  • rådgive om det dansk-grønlandske samarbejde om forskeruddannelse
  • rådgive de statslige forskningsråd i forbindelse med forskningsprojekter i Grønland, der deltager i konkurrence om støtte i det danske forskningsbevillingssystem
  • rådgive om sikring af kontinuiteten i det dansk-grønlandske forskningssamarbejde
  • rådgive om andre emner med relation til det dansk-grønlandske forskningssamarbejde