Initiativ- og fondsfunktionen

KVUG skal:

  • Yde støtte til forskningsprojekter af særlig dansk-grønlandsk relevans og til forskellige former for forskningssamarbejde, herunder til rekruttering af grønlandske forskere og forskeraspiranter samt til konsolidering af forskningskvalitet på højt niveau på området
  • Have ansvar for udarbejdelse af fælles dansk-grønlandske strategier indenfor polarforskningen
  • Sikre at udpegningen af dansk-grønlandsk repræsentation i internationale organisationer inden for polarforskning sker på relevant fagligt niveau, samt foretage koordi­nering heraf
  • Bidrage til rekruttering af grønlandske forskere og forskningsaspiranter
  • Bidrage til overførsel og opbygning af viden mellem danske og grønlandske forskningsinstitutioner
  • Evaluere kvaliteten af det dansk-grønlandske forskningssamarbejde med passende mellemrum
  • Fremme og styrke forskningsinformation og -formidling indenfor polarforskningen såvel internationalt som nationalt.